ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2011

ಭುವಿಯ ಛಾಯೆಯ ಮರೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರ ಸರಿಯುವಾಗ







ಇವು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿಯುವಾಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು 


 
ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ತಿಳಿಸಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: