ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 17, 2010

ನಿನ್ನೆಯ ಆಗಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಸವಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ನಿನ್ನೆಯ ಆಗಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಸವಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವು ನಿನ್ನೆ ಕಂಡ ಚಂದ್ರ ಹಾಗು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರಗಳು.ಆದರೆ ನಾನು ಮನೆ ತಲುಪುವಾಗ ತಡವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅತೀ ಅಪರೂಪ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟ-ಸೋಜಿಗ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದೆವುನಿಮಗೇನನ್ನಿಸಿತು? ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ

ಚಂದ್ರನ ಕಪ್ಪು ಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಬಳೆಯ ತರಹದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಭೆ ಕಾಣುತ್ತದಲ್ಲಾ ಅದು "Earth's Shade" ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಗುವುದು ಇದನ್ನು ಗೆಲಿಲಿಯೂ ಸಹ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಶುಕ್ರನ ಗಾತ್ರ ಸಹ ಸುಮಾರು ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಆದರೆ ವಾತಾವರಣ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೇ ಇದು ಒಂದು ಹೋಳಪಿನ ಕಾಯ 

ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಬರುವುದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಡವಾಗಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಲ್ಲ  ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ,ಓದುಗರಿಗೆ   ಧನ್ಯವಾದಗಳು