ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2011

ಭುವಿಯ ಛಾಯೆಯ ಮರೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರ ಸರಿಯುವಾಗಇವು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿಯುವಾಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು 


 
ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ತಿಳಿಸಿ

ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2011

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ- ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ

ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನೂ ನಿರಾಸೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ಸದ್ಯ
ಅದೇ ಬ್ಲಾಗು ಹೊಸ ಹೆಸರು


  ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿದ್ದೇನೆ
"ಏನ್ನನ್ನಿಸಿತು ತಿಳಿಸಿ" ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವ ಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದೆಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2011

Solved


*from now i will access both blogs through my new e-mail id*
new articles coming soon