ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2011

ಅದೇ ಬ್ಲಾಗು ಹೊಸ ಹೆಸರು


  ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿದ್ದೇನೆ
"ಏನ್ನನ್ನಿಸಿತು ತಿಳಿಸಿ" ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವ ಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದೆಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: