ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2010

ನಾಳೆ-ನಾಡಿದ್ದು ಉಲ್ಕಾಪಾತವಾಗುತ್ತದಂತೆ

ನಾಳೆ-ನಾಡಿದ್ದು ಉಲ್ಕಾಪಾತವಾಗುತ್ತದಂತೆ
ನನಗೆ ಇಂದಿನ NEWS ನೋಡಿ ತಿಳಿಯಿತು

ದಿನಾಂಕ ೧೨ ಹಾಗು ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ೦೫:೦೦ ರಿಂದ ೫:೩೦ ರ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವು ಬರುವುದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಮಿನೈಡ್ಸ್ geminiads ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಉಲ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ

ಏನಾದರಾಗಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಬಾಣ-ಬಿರುಸಿನ ಚಿತ್ತಾರ!!
ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಚನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ
ನಾನಂತೂ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೂ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ದೄಶ್ಯಾವಳಿ ನೋಡಿಲ್ಲ

ನಮ್ಮ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವೇನೂ ಆಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: