ಗುರುವಾರ, ಮೇ 19, 2016

ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ನನಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ-Mercury Transit As seen by me

ಸೂರ್ಯನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬುಧನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡಿದೆ
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೊರಕಿರುವುದು ಎರ‍ಡನೆಯ ಬಾರಿ ೧೦-ಮೇ ೨೦೧೬ ಹಾಗು ೦೭ ಮೇ ೨೦೦೩ ರಂದು
ನಿಮಗೆ ಎನೆನಿಸಿತು ತಿಳಿಸಿ
ಬೈ

Can you locate mercury upon SUN's face
I think It is difficult
Since Mercury very with small Diameter

Even the same Scenario  is not visible Throughout this Century
I am one of the lucky , i was able to see Twice the mercury Transit
Once in 2003 and then now On Friday 10 May -2016
 You also Lucky if you watched it
Thank You


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: